• กุสุมา สุ่มมาตร์ posted an update 2 years, 9 months ago

    ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการในโครงการ”ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์” 4 ก.ย.62 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์