• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี เข้าร่วม “กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Google meet