• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564