• เสวนา “Combodian Rock : สูญสิ้นและฟื้นฟู”

    ….ทศวรรษที่ 60 ดนตรีร็อกเดินทางข้ามพรมแดน เพื่อความทันสมัย เสรีภาพและมิตรภาพในกัมพูชา แต่สงครามและอุดมการณ์ทางการเมือง กลับนำพาเหล่าชาวร็อกไปพบจุดจบ ณ ทุ่งสังหารในต้นทศวรรษที่ 70….

    …โดยวิทยากร อาจารย์วิริยะ สว่างโชติ และอาจารย์กษมา ศิริมุกดากุล ดำเนินรายการโดย คุณวิวัฒน์ โรจนาวรรณ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ และภาพเก่าเมืองบุรีรัมย์ .. ณ ร้านพันธุ์หมาบ้า บลูส์รีรัมย์..