ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค.66
%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-15-%e0%b8%aa-%e0%b8%84-66