2 เมษายน 2567  ร่วมงาน“วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป การบรรเลงดนตรีไทย โดยวงมหาดุริยางค์ไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา “เพลงนารีรัตนา” และการบรรเลงวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ชุดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โครงการวิจัยนาฏการ 2566 “นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 15” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ ชุดการแสดง “แลส่องฮาวเทียน” ชุดการแสดง “ฮอยวิถีผีสุ่ม” ชุดการแสดง “ปูรณะอัฐถะทิศา” และชุดการแสดง “Sport of บุรีรัมย์”

ความคิดเห็น