ร่วมถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพ ใส่เสื้อผ้าไทยสีม่วง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ณ เวทีราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น