17 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันเกิดบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่บริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น