ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 7.00 น. พระภิกษุ 5 รูป
ณ บริเวณอาคาร 22 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น