เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้สโลแกนการแข่งขัน “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ความคิดเห็น