24 พฤศจิกายน 2566 :ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 ณ วัดทุ่งโพธิ์

ความคิดเห็น