เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น