กิจกรรม 7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “เคาะประตูดูนม” รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ณ บ้านโพธิ์ศรีสุข ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น