เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น