วันที่ 22 มิ.ย. 2566 ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น