ผู้วิจัย

ิรัชนีย์ แก่นแสนดี 1,2, สมพร มูลมั่งมี 3 , อรุณรัศมี แสงศิลา4 , ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 5*

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค โพรไบโอติกที่ดีไม่ควรก่อให้เกิดโรค ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ และสามารถให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และสามารถรอดชีวิตและผลิตสารที่เป็นประโยชน์ในระบบลําไส้ ปริมาณโพรไบโอติกตํ่าสุดในผลิตภัณฑ์ที่แนะนํา เท่ากับ 10^6 cfu/g ประโยชน์ของการบริโภคโพรไบโอติก ได้แก่ การผลิตสารต้านจุลินทรีย์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ/หรือ แบคเทอริโอซิน ป้องกันการติดเชื้อในลําไส้ กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และลดอาการแพ้แลคโตส ซึ่งบทความนี้ แสดงภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อสุขภาพของผู้บริโภค คําสําคัญ: โพรไบโอติก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไฟล์แนบ

pdf chaweewan123,+Journal+manager,+11 (2)

ขนาดไฟล์ 191 KB | จำนวนดาวน์โหลด 44 ครั้ง

ความคิดเห็น