สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 15-18 ส.ค. 66

ไม่มีคำอธิบาย

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ ข้อความไม่มีคำอธิบาย

ความคิดเห็น