มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมน้อมรำลึกพระคุณของแม่แห่งปวงชนชาวไทย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวนกว่า 300 คน ลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มราชสักการะและอ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น