วิทยากรบรรยาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ##ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร

ไฟล์แนบ

jpg บรรยาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ขนาดไฟล์ 67 KB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

jpg บรรยาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ขนาดไฟล์ 217 KB | จำนวนดาวน์โหลด 28 ครั้ง

jpg บรรยาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ขนาดไฟล์ 229 KB | จำนวนดาวน์โหลด 25 ครั้ง

ความคิดเห็น