เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 11 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น