12 พค 66

ประชุมและตรวจรับงาน

1.ปรับปรุงหอพักนึกศึกษา 2

2.ก่อสร้างหอพักใหม่ 4 หลัง

ความคิดเห็น