เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มีจิตอาสาร่วมงานหลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ ชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะอื่น ๆเข้าร่วมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย จิตอาสาถูกปลูกฝังให้นักศึกษา

 

ความคิดเห็น