ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา และฝ่ายจัดทุนการศึกษา ในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

 

ความคิดเห็น