วันที่ 5 มีนาคม 2566 เป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรุ่นพี่แนะแนวสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร อาคาร 19 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น