ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Knowledge tips…Cryptocurrency เบื้องต้น” กับ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19 ม.ค. 66

ความคิดเห็น