ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นกรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23)

ความคิดเห็น