เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น