📌ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 สิงหาคม 2565

 

ความคิดเห็น