วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 23 กิจกรรมเน้นการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียน นอกจากนี้ยังเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ความคิดเห็น