จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 14 อำเภอ 60 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ  และถนนจิระ (ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)   ระหว่าง 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น