เข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับประเทศ        

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค เมืองทองธานี โดยผลการแข่งขันผการันดูล จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล Popular Vote พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ความคิดเห็น