เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บรรยากาศการปฐมนิเทศออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น