กรรมการจัดการแข่งขัน INFOGRAPHIC สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บุรีรัมย์ เนื่องในงาน BRICC ครั้งที่ 5

https://youtu.be/SUU_onRIrrA

 

ความคิดเห็น