คณาจารย์ในสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ไฟล์แนบ

jpg S__43884702

ขนาดไฟล์ 211 KB | จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง

jpg S__43884700

ขนาดไฟล์ 102 KB | จำนวนดาวน์โหลด 24 ครั้ง

jpg S__43884703

ขนาดไฟล์ 159 KB | จำนวนดาวน์โหลด 25 ครั้ง

jpg S__43884704

ขนาดไฟล์ 139 KB | จำนวนดาวน์โหลด 24 ครั้ง

jpg S__43884705

ขนาดไฟล์ 172 KB | จำนวนดาวน์โหลด 21 ครั้ง

ความคิดเห็น