วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รับการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kits (ATK) เพื่อเข้าร่วมงานปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565

ความคิดเห็น