วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับทีมงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจน

ความคิดเห็น