วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ทำบุญหล่องเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ทางออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

ความคิดเห็น