กิจกรรม​การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่​ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น​ ต่อยอดกลุ่มผู้ปลูกเห็ด​ “เห็ดสวรรค์​  เห็ดนรก” ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างสายใยรักในชุมชน ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 

ความคิดเห็น