เทิดพระเกียรติ ร.4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น