หน่วยงานการอ้างอิง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ CSCD 2015,สถาบันวิจัยและพัฒนาและภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ไฟล์แนบ

pdf Local Wisdom Knowledge Management, Technology Intelligent

ขนาดไฟล์ 360 KB | จำนวนดาวน์โหลด 163 ครั้ง

ความคิดเห็น