วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ร่วมประชุมรับฟังการติดตามงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดส่งรายงานผลโครงการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ nriis

ความคิดเห็น