เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ในรูปแบบของ “ดอกไม้ไหว้พระจากเทียน”

ณ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น