ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 มกราคม 2564

ความคิดเห็น