วันที่ 20 พฤสจิกายน 2563 จัดเวทีหนุนเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวภูเขาไฟบุรีรัมย์ ณ บ้านเขาคิชอก ภูเขาไฟคอก อำเภอประโคนชัย ขังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น