กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครุศาสตร์ร่วมใจ นักศึกษาใหม่ศรัทธา ประจำปี 2563

ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ถนนหน้าอาคารสิริวิชญากรและถนนหน้าสำนักงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น