ร่วมปลูกต้นหว้าที่บ้านหนองหว้า จุดเริ่มต้นของ’’โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ‘#วิศวกรสังคม ‘’สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนหนองหว้าสามัคคี ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ 2564 :วิศวกรสังคม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น