วิทยากรอบรม “กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 🍧🍦🍨ไอศกรีมเพื่อสุขภาพผลิตจากข้าวอินทรีย์ 🍚🍚🍚 และวัตถุดิบในท้องถิ่น.” บ้านขี้ตุ่น ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2564

ความคิดเห็น