วันที่ 9 มีนาคม 2564 น.ศ.สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์ ทีม Modern mass เข้ารับรางวัล กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผลการประกวด น.ศ.สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลชมเชย

ความคิดเห็น