ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 เป็นคณะกรรมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเข้าร่วมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มีการพบปะระหว่างบัณฑิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ไฟล์แนบ

jpg รับปริญญา4

ขนาดไฟล์ 243 KB | จำนวนดาวน์โหลด 76 ครั้ง

jpg รับปริญญา3

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 81 ครั้ง

jpg รับปริญญา2

ขนาดไฟล์ 106 KB | จำนวนดาวน์โหลด 81 ครั้ง

jpg รับปริญญา1

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 80 ครั้ง

jpg รับปริญญา

ขนาดไฟล์ 197 KB | จำนวนดาวน์โหลด 78 ครั้ง

jpg รับปิรญญา5

ขนาดไฟล์ 242 KB | จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง

ความคิดเห็น