ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563 เป็นคณะกรรมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเข้าร่วมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ มีการพบปะระหว่างบัณฑิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ไฟล์แนบ

jpg รับปริญญา4

ขนาดไฟล์ 243 KB | จำนวนดาวน์โหลด 100 ครั้ง

jpg รับปริญญา3

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 103 ครั้ง

jpg รับปริญญา2

ขนาดไฟล์ 106 KB | จำนวนดาวน์โหลด 101 ครั้ง

jpg รับปริญญา1

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 102 ครั้ง

jpg รับปริญญา

ขนาดไฟล์ 197 KB | จำนวนดาวน์โหลด 100 ครั้ง

jpg รับปิรญญา5

ขนาดไฟล์ 242 KB | จำนวนดาวน์โหลด 104 ครั้ง

ความคิดเห็น