วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ “วันราชภัฏ” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น